Startsida                   Om AqVAtech                   VA-teknik                   Referenser                   Länkar
 


 
      

AqVAtech

VA-teknik:   Konstruktion   Ledningsnät   Hydraulik   Projektledning/kontroll   Gatu- och VA-projektering

 

 

 

 
 

VA-teknik/Konstruktion
Projektering & konstruktion vid ny- och ombyggnad av VA installationer såsom
tryckstegrings- och avloppspumpstationer, reservoarer samt pump- och rörinstallationer.

 

 

 
 

 

 
         
  VA-teknik/Ledningsnät
Dimensionering och projektering av VA-ledningar. Kapacitetsberäkning och hydrauliska
mätningar för dimensionering av ledningar och armaturer. Uppbyggnad och kalibrering av
datormodeller avseende ledningssystem.


 
 

 
   
         
  VA-teknik/Hydraulik
Hydrauliska beräkningar- och utredningar avseende ren-, spill- och dagvattenflöden.
Utredningar avseende översvämningsproblematik och höga flöden.

 
 

 
   
         
 
Projektledning/kontroll

 
 

 
   
         
  Gatu- och VA-projektering
Utredning, förslag och projektering av gatu- och va-anläggningar. Upprättande av
kompletta förfrågningsunderlag.
 

 
   
 

 
AqVAtech VA-teknisk konsult, Skolgatan 17, SE-450 46 Hunnebostrand
Tel: 0523-57850, Fax: 0523 -57851, Mobil: 070-3459682,  info@aqvatech.se