Startsida                   Om AqVAtech                   VA-teknik                   Referenser                   Länkar
 


 
 
      

AqVAtech

Det krävs funktionell VA-teknik för att tillgodose brukarnas krav och behov. AqVAtech AB utför uppdrag på konsultbasis, allt ifrån översiktlig VA-utredning till färdigt förfrågningsunderlag. Byggplatskontroll och projektledning ingår som en del i totalåtagandet.
 


Hydrauliska beräkningar- och utredningar
 

 
 

 
AqVAtech VA-teknisk konsult, Skolgatan 17, SE-450 46 Hunnebostrand
Tel: 0523-57850, Fax: 0523 -57851, Mobil: 070-3459682,  info@aqvatech.se