Startsida                   Om AqVAtech                   VA-teknik                   Referenser                   Länkar
 


 
      

AqVAtech

Utvalda referensobjekt - Konstruktion / projektering / VA-teknik / projektledning

 

 

 

 
      

Halmstad kommun; Maskinombyggnad - nya inloppspumpar och rörsystem - Västra strandens reningsverk,
Maskin ombyggnad - pumpar och rörsystem - pumpstation P3, Maskin ombyggnad - Galgbergets högreservoar

Tjörns kommun; Konstruktion nya tryckstegringsstationer Tångeröd och Lilldalsberget.

Borås kommun - Om- och tillbyggnad av Dalsjöfors vattenverk, Konstruktion och projektledning av ett 10-tal
prefabricerade tryckstegringsstationer, Maskinell ombyggnad - pumpar & rör - Sjöbo vattenverk, Maskinell
ombyggnad av högreservoar och tryckstegringsstation Picke, Konstruktion och projektledning ny reservvattentäkt
Ärtingen - råvattenpumpstation och mät/reglerkammare

Göteborgs VA-verk; Konstruktion och projektledning - Maskinell ombyggnad Herkulesgatans pumpstation,
Maskinell ombyggnad Kodammarnas pumpstation

Övriga kommuner; Gatu och VA-projekteringar, Hydrauliska utredningar huvudvattenledningsnät m.fl.
 

 

 

 
   

 

 
         
     
         
     
           
 

 
AqVAtech VA-teknisk konsult, Skolgatan 17, SE-450 46 Hunnebostrand
Tel: 0523-57850, Fax: 0523 -57851, Mobil: 070-3459682,  info@aqvatech.se