Startsida                   Om AqVAtech                   VA-teknik                   Referenser                   Länkar
 


 
 
      

AqVAtech

AqVAtech AB & OI Landskap utgör delar i en lokalt förankrad konsultgemenskap. Vi arbetar med mark/VA-teknik/landskapsplanering från tidiga skeden till detaljprojektering. Våra kunder återfinns främst bland kommuner, entreprenad- och fastighetsbolag.

Mark/Va projektör

Vi söker en projektör/ingenjör som självständigt kan driva uppdrag inom affärsområdet Mark/VA. Din bakgrund är antingen från entreprenad- eller konsultverksamhet. Du bör ha några års erfarenhet och god färdighet i AutoCad.


AqVAtech AB / OI Landskap
 


Hydrauliska beräkningar- och utredningar
 

 
 

 
AqVAtech VA-teknisk konsult, Skolgatan 17, SE-450 46 Hunnebostrand
Tel: 0523-57850, Fax: 0523 -57851, Mobil: 070-3459682,  info@aqvatech.se